Plugga till journalist

Du som vill plugga till journalist har flera vägar att gå så väl som det finns olika inriktningar att välja mellan. Gemensamt för alla utbildningar inom detta är att det ger kompetens inom kommunikation och hur man förmedlar ett budskap. Sedan kan de skilja sig en hel del åt. Det finns en del lagar och regler att lära sig med som journalist. Man har en stor fördel om man har ett intresse av samhället i stort.

Olika utbildningar

Du kan plugga till journalist via universitet/högskola och folkhögskola. Du har flera typer av journalistutbildningar att välja på. Alla ger så att säga en bra grund att stå på om du vill satsa på en karriär inom detta. Utbildningens längd varierar från 1 år upp till 3 år. Det beror lite på vad för examen du vill ha. Ofta ingår det en praktikperiod som kan ske på en tidning, tidskrift, radio, TV eller på en webbredaktion.

Att jobba som journalist

Genom att gå en journalistutbildning så kan du sedan arbeta inom press, radio, TV och andra medier. Det beror lite på dig själv och vad det är du vill göra. Det är bra om du utöver din utbildning har bra kännedom om olika medier och deras publik samt källkritik och etiska frågor.

Kanske du vill specialisera dig inom ett ämne eller fackområde. Du kan verka som journalist inom sport, politik, ekonomi, kultur och så vidare.

En del jobbar som frilansare, alltså inte fast anställda, andra får fasta jobb vid en redaktion. 

Journalistprogrammet

Journalistprogrammet finns att läsa på universitet eller högskola och är ett färdigt ihopkomponerat program för dig som vet att du vill bli journalist. Det syfte som den utbildningen har är att du ska kunna få kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist. Under utbildningen varvas praktisk och teoretisk undervisning i journalistik. Exempel på kurser som brukar ingå i journalistprogrammet är bland annat:

  • Berätta med ord, ljud och bild
  • Att arbeta på redaktion
  • Medierna i det moderna samhället
  • Samhällsjournalistik
  • Massmedierätt för journalister
  • Magasin och reportage
  • Makten och journalistiken
  • Undersökande journalistik
  • Journalistisk praktik
  • Journalistiskt entreprenörskap
16 Jun 2020