Viktigt att vara trovärdig som journalist

Att jobba som journalist kräver att man följer ett visst antakk yrkesregler. Journalistförbundet har 13 etiska yrkesregler. De talar om vad du får göra och inte göra. Sedan är det så klart inte lätt att kunna dem alla utantill, men många av dem är ganska så självklara och de är även som så att de handlar om att du ska bete dig på bra sätt när du utövar ditt yrke. 

Några av dessa regler i korthet:

  • Ta bara uppdrag från redaktionell ledning.
  • Acceptera inte gåvor och annat och som kan påverka din journalistiska självständighet.
  • Utnyttja inte din ställning som journalist.
  • Visa hänsyn.
  • Använd bara dold inspelning om det är berättigat.
  • Ange alltid källa när det du framställer bygger på någon annans sakuppgifter.
  • En journalist behöver sin trovärdighet

Om du är medlem i Journalistförbundet så förbinder du dig att följa dessa yrkesregler. Det är just därför de som är medlemar där har en hög trovärdighet. Det är bra att vara trovärdig som journalist och att vara medlem där är bra för dig. Genom att ha ett presskort med att du är medlem så signalerar du att du är en trovärdig journalist som följer regler. 

22 Jul 2020